POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Allcomp Polska Sp. z o.o. cu sediul social în Katowice, (40-391), ul. Krakowska 1, înscrisă în registrul întreprinzătorilor ținut de Tribunalul Districtual din Katowice, Wschód din Katowice, Departamentul Comercial al 8-lea al Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000301012, având NIP: 954-262-96-09 și REGON: 240857341, (denumită în continuare „ALLCOMP” sau „Administratorul”), în calitate de administrator al tuturor site-urilor ALLCOMP din domeniul allcomp.pl, acordând o atenție deosebită respectării vieții private a utilizatorilor care vizitează site-urile noastre, va pune în aplicare această Politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”).

1. SCOPUL POLITICII

Politica este valabilă pentru toate site-urile ALLCOMP din domeniul allcomp.pl (denumite în continuare „site-urile ALLCOMP”, adică allcomp.com.pl, 8cmprzewagi.pl, justcut.pl, allcomp.ro). ALLCOMP declară funcționarea site-urilor ALLCOMP în conformitate cu principiile cunoștințelor tehnice, precum și cu principiile de profesionalism, precum și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în special a celor care protejează confidențialitatea utilizatorilor site-urilor web, și anume:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Jurnalul Oficial al UE. L. din 2016 nr. 119/1) (RODO);
  • Legea din 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal (Dz. U. din 2018, punctul 1000);
  • Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (t. j. Dz.U. din 2017, poziția 1219, cu modificările ulterioare).

2. COLECTAREA DATELOR

Ținând cont de respectul față de viața privată a utilizatorilor care vizitează site-urile ALLCOMP, vă informăm că datele stocate în jurnalele de log sunt utilizate exclusiv în scopul administrării eficiente și corecte a site-urilor ALLCOMP. Acest lucru înseamnă că nu urmărim identificarea utilizatorilor site-urilor ALLCOMP, nu trimitem date de identificare către terțe părți și nici nu folosim datele obținute în alte scopuri. În conformitate cu practica adoptată de majoritatea site-urilor web, stocăm solicitările HTTP adresate serverului nostru. Conținutul site-ului navigat este identificat prin adresele URL. Lista detaliată a informațiilor stocate în fișierele jurnal ale serverului WWW este următoarea:

  • adresele IP de la care utilizatorii navighează în conținutul informațional al serviciilor noastre;
  • momentul primirii unei cereri de informații;
  • momentul trimiterii unui răspuns;
  • numele stației clientului – identificarea se realizează prin protocolul HTTP/HTTPS;
  • adresa URL a site-ului vizitat anterior de către utilizator (referrer link) – în cazul în care trecerea la paginile ALLCOMP s-a făcut prin referință;
  • informații despre browserul web al utilizatorului;
  • informații despre erorile care au apărut în momentul implementării tranzacției HTTP/HTTPS.
Sari la conținut