Allcomp Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

 

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów Przedsiębiorstwa ALLCOMP POLSKA SP. Z O.O. na rynkach zagranicznych.

 

Cel projektu: promowanie produktów branży maszyn i urządzeń, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 502 700.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 301 620.00 PLN

 

Beneficjent:
ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o.

Skip to content